Skip to content

Zo werken we aan kwaliteit

Kwaliteit van uw product staat bij ons voorop. Om dit te kunnen waarmaken, stellen we voor elk project een apart kwaliteitsdocument op.

Met strakke kwaliteitscontroles, maatwerk en persoonlijke aandacht garanderen we de kwaliteit van uw product.

We doen er alles aan om de kwaliteit van uw product te waarborgen. Dat maken we waar door te werken met een gedegen kwaliteitscontrolesysteem. In overleg met de klant en fabrikant, en op basis van de aangereikte tekeningen, brengen we de eerste technische specificaties in kaart. De maatvoering, toleranties, materiaalspecificatie en revisienummer zijn hierbij leidend. Deze specificaties vullen we desgewenst aan met functionaliteit van het product, esthetische waarde, oppervlaktebehandeling, opdrukmogelijkheid, nabewerkingsproces, verpakkingsmateriaal, oppervlakteruwheid of hardheid. Op basis van al deze specificaties stellen we de meest geschikte productiemethode voor. Tijdens het hele productieproces monitoren we uw project nauwlettend en sturen we bij waar dat nodig is.

Hier werken wij mee

In samenwerking met onze productiepartners beschikken wij over een geheel ingericht meetlaboratorium met gekalibreerde meetapparatuur en meetgereedschappen.

In ons meetlaboratorium controleren vakmensen elke stap van het productieproces.

3d meetmachine
3D Meetmachine

Een driedimensionale (3D) meetmachine voor het uitvoeren van precisiemetingen tot een nauwkeurigheid van 0,01 milimeter.

Ruwheids machine
Ruwheids-meetmachine

Een ruwheids-meetmachine om de ruwheidswaarde op zowel bewerkte als onbewerkte oppervlakten te bepalen. 

Hardheids machine
Hardheids-meetmachine

Een hardheids-meetmachine om de hardheid op zowel metaalsoorten als kunststofsoorten te bepalen. 

Zoutsproeitest
Zoutsproeitest

Een zoutsproeitest machine om de kwaliteit, levensduur en eventuele corrosievorming van het materiaal vast te stellen.

In ons meetlaboratorium controleren vakmensen elke stap van het productieproces. Voorafgaand aan de levering van het eindproduct controleren ze bovendien steekproefsgewijs de kwaliteit van het product. Mocht het tóch nog voorkomen dat de uiteindelijk maatvoering niet voor 100% aan de specificaties voldoet, dan zoeken wij in overleg met alle betrokken partijen naar de juiste oplossing.

Gekalibreerde meet-gereedschappen

Gekalibreerde meetgereedschappen, waaronder schuifmaten, schroefdraadkalibers, micrometers, laagdiktemeters en een X-RAY machine.

Geavanceerd kleuronderzoek

We beschikken over de juiste apparatuur voor een geavanceerd kleuronderzoek. Op deze manier kunnen wij de juiste kleur garanderen voor uw product.